Simple Way

ue-flaga

Bezpieczeństwo

system informatyczny

SafeCargo TMS

Ze względu na szybkość dostosowania systemów informatycznych do zmieniających się potrzeb rynku opracowaliśmy własny TMS. Dzięki temu Simple Way otwiera się na systemy oparte o wymianę danych w rożnym zakresie i dla różnych kontrahentów. Pozwala to na niezależność i krótki łańcuch decyzyjny w rozwoju systemów informatycznych.
Simple Way stawia na ciągły rozwój przy jednoczesnym utrzymaniu prywatności danych.

SafeCargo LINK

Panel dostępowy dla przewoźnika do giełdy wewnętrznej oraz funkcjonalności pomocniczej.

panel dostepowy
safe cargo security

SafeCargo Security

Autorski system informatyczny do realizacji usług transportowych, zwiększający bezpieczeństwo wymiany informacji w formie elektronicznej, jej przepływ oraz obsługę elektroniczną od momentu wpłynięcia zapytania poprzez obsługę operacyjną do zakończenia realizacji usługi transportowej w postaci rozliczenia księgowego. Funkcjonalność systemy wykorzystywana jest podczas całego procesu realizacji transportu.

SafeCargo Eco

Wszystkie działania dotyczące biznesowego ekologicznego podejścia do prowadzenia firmy. Wchodzą tu zarówno działania EKOvadis jak wszystko to co pozwala zmniejszać ślad węglowy zarówno nasz firmowy jak i organizowane przez nas transporty.

roslina safe cargo vadis
safe cargo compilance

SafeCargo Compliance

System mający na celu zapewnienie zgodności w obszarze postępowania z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania.

Cyberbezpieczeństwo

  • Bezpieczny Data Center – certyfikaty:: DCOS-4
    (Data Centre Operations, EPI standard)
  • Wewnętrzny system ochrony danych
  • Zarządzanie bezpieczeństwem oparte na ryzyku oraz niezależne audyty bezpieczeństwa
  • EDI – Elektroniczna Wymiana Danych
  • Security Operations Center (SOC) – monitorowanie bezpieczeństwa systemu w czasie rzeczywistym przez zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz rozwiązania typu SIEM
  • Zapewnienie ciągłości działania (system backup, redundacja zasobów, umowy outsourcowe)
Skip to content